Delirium
CC Ishan Manjekar

Jak nadměrná konzumace alkoholu škodí zdraví

Zajímá vás, co s sebou přináší nadměrná konzumace alkoholických nápojů? Nebyli bychom zodpovědný magazín o alkoholu, kdybychom se o tom nerozvedli v samostatném článku. Budiž vám tento článek varováním, že s alkoholem se to nemá přehánět.

Zajímá vás, co s sebou přináší nadměrná konzumace alkoholických nápojů? Nebyli bychom zodpovědný magazín o alkoholu, kdybychom se o tom nerozvedli v samostatném článku. Budiž vám tento článek varováním, že s konzumací alkoholu se to opravdu nemá přehánět.

V jednom z předchozích článků jsme se zmiňovali o pozitivních účincích piva na lidské zdraví, v jiném zas o pozitivních účincích vína. V obou případech jsme upozorňovali, že o pozitivních účincích alkoholu lze hovořit jen v případě, že je konzumován v přiměřeném množství. Tento článek se naopak podívá, jak nadměrná konzumace alkoholu podlamuje lidské zdraví.

Játra, játra a zase játra

Vliv alkoholu na játra
_

Začněme trochou medicínské teorie. Játra jsou nejdůležitějším orgánem, který se stará o látkovou výměnu. V jejich režii je metabolismus živin, produkce žluči i řady hormonů a v neposlední řadě také detoxikace organismu. Zapomenout také nesmíme na fakt, že slouží jako zásobárna některých vitamínů a minerálů. Ve většině těchto funkcí plní játra nezastupitelnou roli.

Jsou to však právě játra, která nadměrnou konzumaci alkoholu odnášejí jako první. Jak jsme si řekli, játra se z velké části podílí na detoxikaci organismu. Takovou detoxikací je i odbourávání alkoholu. Nezřízené pití přitom játra nadměrně zatěžuje, což vede k vzniku takzvané cirhózy jater. Při ní dochází k přestavbě jaterní tkáně a zhoršuje se celková funkce jater. Následkem toho pacienti s tímto onemocněním umírají v průměru o 10 let dříve než zbytek populace. Nadměrná konzumace je přitom rizikovým faktorem pro vznik rakoviny jater. Za řadou dalších zdravotních komplikací způsobených alkoholem pak často strojí právě nesprávně fungující játra (poškození ledvin, poruchy srážení krve či komplikace související s hormonálními změnami).

Onemocnění trávicího traktu a nadváha

Nadměrná konzumace alkoholu častou souvisí také se špatným stravováním a životosprávou obecně. Přidá-li se k nadměrnému pití navíc kouření, roste riziko rakoviny jazyka, hltanu či jícnu raketovým tempem. Stejně tak s nezdravým životním stylem souvisí i rakovina tlustého střeva, která je u nás nadmíru rozšířená. Kombinace alkoholu a špatného stravování s sebou však nese i další důsledky, jako je nadváha či její závažnější forma obezita. Jistě netřeba dlouze připomínat, čím tyto stavy škodí lidskému zdraví.

Vliv alkoholu na nervovou soustavu

Vliv alkoholu na neurony
_

Mozek ve značné míře ovlivňuje, kým vlastně jsme. Dlouhodobá, nadměrná konzumace alkoholu pak vede k podstatnému úbytku neuronů, nervových buněk zodpovědných za přenos, příjem i vyhodnocování informací. K tomuto úbytku však nedochází jen v rámci centrálního nervového systému, tedy v mozku a míše, ale také v rámci periferních nervových buněk. To se následně projevuje mravenčením, brněním a v poslední fázi také bolestí končetin.

Jedno moravské přísloví mimo jiné tvrdí, že po pivu se blbne. Možná na tom něco bude, neboť nadměrní konzumenti alkoholu mohou mít až o 20 % neuronů méně než zbytek populace.

Málo se pak ví, že nadměrné pití alkoholu může být také spouštěčem pro nervové onemocnění, které se jmenuje padoucnice či dnes častěji epilepsie a které je ve své nejtěžší podobě provázeno škubavými záchvaty.

Alkoholismus, deprese, delirium tremens, smrt

Delirium
CC Ishan Manjekar

Nadměrná konzumace alkoholu zpravidla vede k závislosti na alkoholu, tedy alkoholismu. S ním jsou kromě nutkavé potřeby pít alkohol spojeny i změny v psychice člověka. Alkoholik často trpí depresemi a vlivem své závislosti se začíná propadat na společenské dno (ztráta zaměstnání, rodiny, …), což dále prohlubuje jeho deprese a touhu pít. Výše uvedené se tím projevují v míře ohrožující život alkoholika. Náhlé přerušení užívání alkoholu pak vede k velmi silným abstinenčním příznakům, které se u nejtěžších pijáků projevují jako tzv. delirium tremens neboli třesoucí šílenství. S ním se kromě třesu pojí halucinace, dezorientace, ztráty paměti, poruchy psychosomatiky, nespavost a následný velmi tvrdý spánek. Je popsáno, že pacienti při deliriu tremens mnohdy vidí malá zvířata jako třeba myši. Jelikož při deliriu mnohdy dochází k srdečním arytmiím a selháním dýchání, pohybuje se úmrtnost pacientů kolem 10 %.

Alkoholium.cz