Označení stupňovitosti piva - toto je správně
_

Označování stupňovitosti piva – Pozor! Už ne ve stupních, ale v procentech!

Pravidelně se setkáváme s označováním stupňovitosti ve stupních, přitom toto označování odporuje české legislativě. Jediné správné je dnes totiž slovní označení, případně v procentech extraktu původní mladiny.

Pravidelně se setkáváme s označováním stupňovitosti ve stupních, přitom toto označování odporuje české legislativě. Jediné správné je dnes totiž slovní označení, případně v procentech extraktu původní mladiny.

Označení stupňovitosti piva - toto je správně
_

Ač by se mohlo zdát, že jde o problém bagatelní, podle informací, které poskytlo Sdružení za poctivé české pivo, o. s. to vypadá, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se případné chyby v označování piva chystá postihovat, nebudou-li výrobci nadále důsledně respektovat platnou legislativu. Se žádostí o sjednání nápravy se inspekce již obrátila i na Český svaz pivovarů a sladoven. Výrobci piva a hospodští by tedy měli zbystřit při čtení následujícího článku a případně se o něj podělit s kolegy. My ostatní bychom mu však rovněž měli věnovat pozornost, abychom byli takříkajíc v obraze.

Označování stupňovitosti piva podle platné legislativy

Mnozí se budou možná divit, ale označení piva jako 10° nebo třeba 12° je podle současné legislativy nesprávné. Ta totiž nepřipouští toto označování. Pozor by si měly dát pivovary i hospodští, kteří si pivo sami vaří, na ty by se totiž mohla vztahovat kontrola SZPI.  Podle vyhlášky ministerstva zemědělství je totiž v §13 odst. 2, který se týká právě označování piva, stanoveno za jediné správné označení hmotnostním procentem extraktu původní mladiny (% EPM), anebo odpovídajícím slovním označením. Podle přílohy č. 5 k této vyhlášce je pak stanoveno, že % EPM, uvedené na pivním obalu a průvodních obchodních dokladech, musí být zaokrouhleno na celé číslo směrem dolů. Správné označení stupňovitosti piva tedy odpovídá následující tabulce:

Slovní označení stupňovitostiOdpovídající extrakt původní mladiny vyjádřeny v hmotnostních procentech
Stolní (lehké) pivomax. 7,99 %
Výčepní pivo8 % – 10,99 %
Ležák11 % – 12,99 %
Speciální pivomin. 13 %
Portermin. 18 %

Jenom takové označení stupňovitosti je tedy podle současné legislativy správné, přičemž slovní označení musí být uvedeno vždy. Jakékoliv jiné může být postihováno SZPI. Přestože došlo k této změně již v 90. letech, původní označení ve stupních stále používá nejeden český pivovar!

Co je vlastně onen podíl extraktu původní mladiny?

Toto je správné označování stupňovitosti piva
_

Nejprve se raději podíváme, co mladina vůbec je, a až poté si ukážeme, co je podíl extraktu původní mladiny. Tak tedy mladinou označujeme meziprodukt při výrobě piva, který již prošel chmelovarem a je připraven na kvašení ve spilce, případně CK tanku. V mladině, ze které je hotové pivo vyrobeno, pak měříme podíl extraktu cukru. Zjednodušeně řečeno se jedná o množství cukru, které se v mladině nachází. Tento podíl je pak vyjádřen v hmotnostních procentech. Uveďme raději konkrétní příklad. Budeme-li mít 1litr mladiny a v něm 120 g rozpuštěných cukrů, jednoduchým výpočtem zjistíme, že podíl extraktu odpovídá 12 %. Tímto tedy můžeme článek o správném označování stupňovitosti piva uzavřít.

Pořiďte si nejoblíbenější výčepní zařízení u nás:

Upozorňujeme, že tento článek byl naposledy aktualizován 23.4.2013 a jeho aktuálnost je třeba si ověřit u oficiálních zdrojů.

Alkoholium.cz