_

Historie pivních lahví – od počátků až po v Česku nejpoužívanější obal na pivo

Pro uchování piva je používáme dnes naprosto běžně. Někdo by mohl říct, že už možná od nepaměti. To však není úplně tak pravda. Jaká je ale vlastně historie pivních lahví ví ovšem málokdo. Dnešní článek se to pokusí změnit.

Pro uchování piva je používáme dnes naprosto běžně. Někdo by mohl říct, že už možná od nepaměti. To však není úplně tak pravda. Jaká je ale vlastně historie pivních lahví ví ovšem málokdo. Dnešní článek se to pokusí změnit.

Ač by se mohlo zdá, že se budeme věnovat všem druhům pivních lahví, není tomu tak zcela. PET láhve na pivo totiž zmíníme jen okrajově. A to ze dvou důvodů. Zaprvé není jejich historie zvlášť dlouhá (u nás se používají zhruba od roku 2000) a zadruhé to, dle našeho názoru, není vhodný obal na skladování piva. Věnovat se tedy budeme hlavně těm skleněným, které jsou sice na skladování piva mnohem vhodnější a je to vlastně už tradiční obal.

Počátky pivních lahví

První krůčky skleněných pivní lahví

_

První použití skleněné lahve pro uskladnění piva je zaznamenáno už někdy ze začátku 15. století. V tomto období se však jedná spíše o předchůdce moderních lahví. První pivní láhve, tak jak je známe dnes, se poprvé objevily v roce 1821 v anglickém Bristolu. U nás to o něco později v Praze roku 1841. V této době se setkáme hlavně s lahvemi s pákovým uzávěrem s keramickou zátkou a těsnící hmotou po obvodu (viz obrázek). Zastoupení skleněných pivních láhví však bylo na trhu s pivem zatím mizivé. Své opodstatnění si však tento obal našel. Skladování a převoz piva, v té době nejběžnější, v sudech byl velmi náročný a vyplatil se spíš jen hostinským. Ostatní konzumenti se tak museli vydat se džbánkem do hospody.

Soukromé stáčírny

Více než pivovary se stačením piva do skleněných lahví zpočátku zabývali různé soukromé stáčírny, jejichž provozovateli byli hlavně úspěšnější hostinští a hoteliéři, kteří si mohli nákladné stáčecí zařízení dovolit. Zajímavé je, že již od počátku užívání pivních lahví zde fungoval systém zálohování podobný tomu dnešnímu.

Lahve pivovarské a pivní

Zajímavé je i toto dělení, pro nějž je podstatné, kdo je majitelem lahve. Pivovarské lahve byly majetkem pivovarů, pivní zas patřily soukromníkům, kteří provozovali stáčírny. V obou případech je však nutné zmínit, že lahve v té době byly učiněné umělecké skvosty.

Konec 19. století, aneb období zásadních změn

_

Konec století znamenala pro vývoj pivní lahví tři zásadní změny. Zaprvé se na nich poprvé objevily lepené papírové etikety. Druhou změnou je pak objem pivních láhví. Do roku 1875 se setkáváme hlavně s lahvemi o objemu jedné holby, což byla dolnorakouská dutá míra. Objem takové láhve byl zhruba 0,7l. Nově se plnily pivem lahve litrové a půllitrové. Důležitý byl rovněž rok 1892, kdy byla v Baltimoru vynálezcem Williamem Painterem patentována korunková pivní zátka, která je dnes nejrozšířenějším uzávěrem pivní lahve.

Obrovský boom ve 20. století

K masivnímu rozšíření dochází až na počátku 20. století. Stojí zato zmínit, že lahvové pivo však bylo v té době pro konzumenty dražší než točené. Mohli si ho tedy dovolit spíše majetnější vrstvy. Dnes je to s cenou točeného a lahvového piva úplně obráceně. Během 20. století se mění tvary pivních lahví i návrhy etiket a zároveň se prosazuje užívání korunkové zátky. Posledním zajímavou události pro vývoj pivních lahví u nás je zavedení jednotné zálohy ve výši 3 Kč, ke které vláda přistoupila v roce 2010.

Pivní láhve dnes

_

Podle údajů z roku 2010 jsou skleněné pivní lahve dokonce nejčastěji užívaným obalem na pivo. Zaujímají úctyhodných 46% trhu, když po dlouhé nadvládě sesadily sudy, které je následují se 45%. Důvodem je patrně ekonomická krize, která přiměla lidi šetřit. Levnější lahvové pivo se podle všeho jeví jako dobrý způsob, jak ušetřit. Plechovky, PET lahve a další obaly se v tomto ohledu jeví jako zbytkové obaly. Jestliže plechovky se na českém trhu neuchytilY a pijí z nich pivo hlavně zahraniční turisté, PET lahve si nacházejí své spotřebitele a jejich podíl na trhu rok od roku roste.

Jakému obalu dáváte přednost? Jaký je váš názor na pivní PET lahve? Podělte se o své názory s ostatními v komentářích.

Alkoholium.cz