Výroba domácí pálenky
© Krzysiek_z_poczty | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Domácí a pěstitelské pálení očima zákona

Chystáte se na výrobu domácí pálenky? Anebo raději využijete tzv. pěstitelského pálení? Pak byste měli vědět, jak se na výrobu takových pálenek dívá zákon a příslušné státní orgány.

Chystáte se na výrobu domácí pálenky? Anebo raději využijete tzv. pěstitelského pálení? Pak byste měli vědět, jak se na výrobu takových pálenek dívá zákon a příslušné státní orgány.

Upozorňujeme, že tento článek byl naposledy aktualizován 5.4.2013 a proto za jeho aktuálnost redakce neručí. Doporučujeme si ověřit aktuálnost u oficiálních institucí.

Výroba domácí pálenky
© Krzysiek_z_poczty | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Nechcete-li se při výrobě vlastní ovocné pálenky dostat do křížku se zákonem, měli byste věnovat pozornost následujícímu článku. Probereme v něm totiž například, jaké podmínky je potřeba splnit při pěstitelském pálení, jaké sankce hrozí za porušení těchto podmínek a rovněž jaké sankce hrozí za domácí výrobu pálenek. Začněme posledním jmenovaným.

Domácí pálení – na černo a pod hrozbou pokuty

Domácí palírna
Od P.Lameiro [CC-BY-SA-3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons
Ještě do novely trestního zákoníku bylo domácí pálení považováno dokonce za trestný čin, za který hrozil v nejhorším případě až nepodmíněný trest odnětí svobody na 1 rok. Tento relikt ještě z dob Rakouska-Uherska byl však v novém trestním zákoníku vypuštěn. To ovšem neznamená, že by bylo domácí pálení legální! Výroba domácí pálenky pro vlastní potřebu je totiž i nadále přestupkem podle § 30 zákona č. 200/1990 Sb., za který hrozí pokuta do 3000 Kč. A to nemluvíme o situaci, kdy dochází ke krácení daně, tedy o případu, kdy dochází k prodeji takového pálenky. Takové jednání samozřejmě zůstává i nadále trestným činem.

Hrozba sankce však není jediným důvodem, který by měl člověka odradit od domácího pálení. Výroba pálenky na pochybném destilačním zařízení s chatrnými znalostmi si přímo říká o neštěstí. Bude-li však pěstitel ovoce přesto chtít zhodnotit přebytky své úrody, může se vydat jistější cestou, cestou pěstitelského pálení.

Pěstitelské pálení v oficiálních pálenicích – omezené množství i spotřební daň

Pěstitelská pálenice
Pavel Ševela [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Na tzv. pěstitelské pálení pamatuje v § 4 zákon č. 61/1997 Sb. o lihu. Domácí ovocnou pálenku tak můžete získat i legální cestou. Jen to nebude úplně zadarmo a nebudete si také moci nechat vypálit neomezené množství alkoholu.

Výše jmenovaný zákon totiž stanovuje, že ve specializované pálenici si může pěstitel nechat vypálit maximálně 30 l absolutního (100%) alkoholu na společnou domácnost. Tedy nikoliv na osobu! Z takto vyrobené pálenky je rovněž nutné odvést spotřební daň, o což se postará příslušná pěstitelská pálenice, která tuto daň promítne do ceny. Na rozdíl od běžných destilátů je však sazba této spotřební daně poloviční. Přesně jde o 143 Kč za litr absolutního alkoholu. Takto vyrobený alkohol je také zakázáno prodávat.

Jak vypadá pěstitelské pálení?

To bylo něco k omezením, zákazům a daním týkajícím se pěstitelského pálení. Pojďme se ale raději podívat na příjemnější věci. Třeba hned konkrétně na to, jak takové pěstitelské pálení probíhá.

Pěstitel může do pálenice přivést svou úrodou buď ve formě surového ovoce, anebo, je-li zkušenější, ve formě kvasu. V prvém případě se o vše důležité postará pálenice. Od odpeckování, přes výrobu kvasu až po stočení do lahví. Na pěstiteli je jen dodat čerstvé a čisté ovoce. Zkušený pěstitel však může dodat pálenici vlastní ovoce již ve formě kvasu. Ta mu kvas vypálí a stočí do lahví. Je-li to možné ještě týž den, a pěstitel tak tedy může být, jak se říká, přímo u toho. A aby toho nebylo málo, výroba pálenky z vlastního kvasu vyjde rovněž o něco levněji.

Alkoholium.cz