© Martinased | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos

Kolik fakticky zaplatíme státu na spotřební dani z alkoholu?

Spotřební daň z alkoholu je jednou z daní, jejíž výběr se dá vcelku pochopit. Pití alkoholu si můžeme odpustit a je tedy na každém z nás, zda tuto daň budeme platit. Zároveň zvedá cenu alkoholických nápojů, což v důsledku reguluje jeho spotřebu. A to je, ať chceme nebo ne, jev pozitivní. Víte ovšem kolik státu vlastně odvedete za konzumaci vašeho oblíbeného alkoholického nápoje? Na to se teď zkusíme podívat.

Upozorňujeme, že tento článek byl naposledy aktualizován dne 21.11.2012. Jeho aktuálnost si doporučujeme ověřit z oficiálních zdrojů.

Spotřební daň z alkoholu je jednou z daní, jejíž výběr se dá vcelku pochopit. Pití alkoholu si můžeme odpustit a je tedy na každém z nás, zda tuto daň budeme platit. Zároveň zvedá cenu alkoholických nápojů, což v důsledku reguluje jeho spotřebu. A to je, ať chceme nebo ne, jev pozitivní. Víte ovšem kolik státu vlastně odvedete za konzumaci vašeho oblíbeného alkoholického nápoje? Na to se teď zkusíme podívat.

© Martinased | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos

Předem je nutné uvést na pravou míru, že spotřební daň státu vlastně přímo neplatíme, neboť ji platí výrobce alkoholického nápoje. Jedná se tedy o tzv. nepřímou daň. De facto ji ale vlastně platíme, protože se výrazně promítne do výsledné ceny nápoje. Stejně tak je třeba uvést, že ne na každý druh alkoholického nápoje je její sazba stejná. To přesně však rozebereme v následujících odstavcích.

Spotřební daň z piva

Jelikož jsme národ pivařů, začneme daní z piva. Ne nadarmo se také říká, že vláda, která v Česku zdraží pivo, padne. Ale k věci. Spotřební daň z piva se nepočítá podle obsahu alkoholu, nýbrž podle jeho stupňovitosti respektive podle hmotnostního procenta extraktu původní mladiny. Ze 12° tedy pivovar odvede na daních více než z 10°. Pivovary toto často obcházejí a vaří piva třeba o síle 11,9°, aby zaplatily méně na daních. Základní sazba daně je 32 Kč na hektolitr a stupeň. Zajímavé je, že tato základní sazba byla ještě v roce 2009 na úrovni 24 Kč na hektolitr a stupeň.

Chcete-li si daň z piva spočítat, vzorec je pak následující: 0,32 Kč X objem v litrech X jeho stupňovitost. 

Poznamenáme ještě, že pro malé pivovary jsou sazby daně nižší. A pokud si pivo vaříte doma pro osobní spotřebu, nemusíte z něj až do výroby 200l ročně platit ani korunu.

Spotřební daň z vína

Spotřební daň z vína - ano nula
_

Tato část článku bude poněkud stručnější. Vinaři totiž nemusí platit žádnou spotřební daň z vína. Týká se to ovšem pouze tzv. tichých vín. Na šumivá vína a na meziprodukty vína je už spotřební daň uvalena. Situace se má ovšem změnit s rokem 2014, kdy má být podle návrhu uvalena spotřební daň i na víno. Vinaři se proti tomu samozřejmě bouří, ale těžko s rozhodnutím něco zmůžou. Ve finále však tuto daň stejně pocítíme hlavně my konzumenti. (AKTUALIZACE: Tak vláda změnila v tomto směru názor a spotřební daň na víno nakonec zřejmě nebude.)

Spotřební daň z lihovin

Ostatní lihoviny jsou pak zdaněny stejně. Výjimku tvoří ovocné destiláty z pěstitelského pálení, na které je uvalena nižší sazba daně. Všechny ostatní lihoviny jsou ovšem zdaňovány podle objemu čistého etanolu. Výrobce státu odvede přesně 285Kč za každý litr etanolu. Zvláště u levnějšího tvrdého alkoholu je pak daňové zatížení poměrně vysoké, jak můžeme vidět v tabulce ve spod například u tuzemáku. Tento fakt má jistě poměrně slušný regulační efekt.

Pokud si chcete spočítat tzv. daň z lihu, užijte následující vzorec: objem alkoholického nápoje X obsah alkoholu v % vydělený 100 X 285 Kč. 

Závěrem ke spotřební dani z alkoholických nápojů

Z tabulky je patrné, že nejvíce zaplatíte na spotřební dani u levnějšího tvrdého alkoholu. S rostoucí cenou pak podíl spotřební daně na výsledné ceně rapidně klesá. Zajímavé je, že například u lahvového piva činí spotřební daň skoro pětinu jeho ceny. U vína nezáleží na jeho kvalitě ani ceně. Spotřební daň je zde vždy nulová. K výsledným cenám je však třeba ještě připočíst daň z přidané hodnoty (DPH).

Podle našeho názoru je spotřební daň na alkoholické nápoje jednou z rozumných daní. Tuto spotřebu si totiž můžeme odepřít na rozdíl třeba od spotřeby základních potravin, kde růst DPH dokáže s rozpočty některých domácností pořádně zamávat. Zároveň také reguluje nadměrnou spotřebu alkoholu, která je rozhodně nežádoucí. Faktem však také zůstává, že spotřební daně jsou velmi významnou složkou státního rozpočtu. Její neúměrné zvýšení se však projeví nebývalým nárůstem černého trhu. Stát tedy v tomto musí postupovat nadmíru obezřetně.

Upozorňujeme, že tento článek byl naposledy aktualizován dne 21.11.2012. Jeho aktuálnost si doporučujeme ověřit z oficiálních zdrojů.

Alkoholium.cz