_

Dělíme vína dle kvality – EU v tom udělala pěkný zmatek

Každý, kdo někdy pil různá vína, potvrdí, že ne všechna jsou stejně dobrá. Jedno hledisko jsou samozřejmě chuťové preference konzumenta, druhé je však objektivnější, tedy kvalita konzumovaného vína. Konkrétní kvalitní víno vám sice nemusí chutnat, to ovšem neznamená, že by nebylo dobré. Jak se vyznat v třídění vín podle jejich kvality prozradíme v následujícím článku.

Každý, kdo někdy pil různá vína, potvrdí, že ne všechna jsou stejně dobrá. Jedno hledisko jsou samozřejmě chuťové preference konzumenta, druhé je však objektivnější, tedy kvalita konzumovaného vína. Konkrétní kvalitní víno vám sice nemusí chutnat, to ovšem neznamená, že by nebylo dobré. Jak se vyznat v třídění vín podle jejich kvality prozradíme v následujícím článku.

_

V předchozím článku jsme dělili vína podle barvy na vína červená, bílá a růžová. V jiném našem článku jsme si zas vína rozdělili podle zbytkového obsahu cukru na vína suchá, polosuchá, polosladká a sladká. V tomto článku si však rozdělíme vína podle kvality. Orientaci nám v tomto však komplikuje Evropská unie. Podle naší staré legislativy, na kterou si konzumenti vína vcelku zvykli, se dělila vína na stolní, jakostní a s přívlastkem. EU vše převrátila a je třeba se tedy orientovat podle nových tříd. Místo stolních vín tak máme pouze vína a vína odrůdová. Ta jsou bez chráněného zeměpisného označení (CHZO) i bez chráněného označení původu (CHOP). Evropská legislativa zavádí také zemská vína s CHZO. Nejkvalitnější jakostní vína a jakostní vína s přívlastkem mají pak také CHOP. Toliko tedy základní orientace ve starém i novém třídění vín.

Vína bez CHZO/CHOP

Jedná se o vína, která byla dříve označována jako stolní a tudíž i vína nejnižší cenové kategorie. Tomu odpovídá i jejich kvalita. Povětšinou jsou tato vína bez výrazné chuti, jsou tedy chuťově plytká či, jak říkají vinaři, plochá. Jejich chuť vás zkrátka neláká k dalšímu napití.

_

Řadí se sem vína bez CHZO/CHOP a odrůdová vína bez  CHZO/CHOP. Vína z této kategorii dosáhla minimální cukernatosti 11°.  Na etiketách těchto vín najdete ročník (ovšem pouze pokud minimálně 85% hroznů musí být sklizeno v uvedeném roce). U odrůdových vín bez CHZO/CHOP můžete nalézt i informaci o odrůdě (opět pouze pokud bylo vyrobeno minimálně z 85% hroznů dané odrůdy). Obě kategorie vína musí být certifikovány, jinak nemohou nést označení víno potažmo odrůdové víno.

Více se asi netřeba těmto vínům věnovat, neboť pro náročnějšího konzumenta, který by po podobných informacích bažil, nejsou tato vína zas tak zajímavá. Jedná se totiž většinou o tzv. krabicáky či jiné bolehlavy. Pokud byste se však přece jenom chtěli dozvědět o těchto vínech něco více, odkážeme vás na zákon č. 256/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství ve znění pozdějších předpisů. Abychom je ale úplně nezatracovali, dá se z těchto vín udělat třeba domácí svařák. (recept na domácí svařák najdete zde)

Zemská vína s CHZO

Tato vína nesou tzv. chráněné zeměpisné označení, což v jednoduchosti znamená, že musí být vyrobeny výhradně z hroznů z uvedené oblasti. V regálu je poznáte tak, že nesou označení moravské zemské víno, potažmo české zemské víno. Tato vína musí dosahovat minimální cukernatosti 14°. Taková vína je možno označit jak ročníkem, tak odrůdou.

Nutno poznamenat, že toto označení využívají často menší a střední vinaři, jejichž vína by se dala s klidem zařadit do kategorie vín s přívlastkem.

Vína s CHOP

_

Do této kategorie řadí evropská legislativa především vína jakostní a vína jakostní s přívlatkem. Jakostní vína bez přívlastku musí dosahovat minimální cukernatost 15°, jakostní s přívlastkem pak cukernatosti podle přívlastku (podrobnosti o jakostních vínech s přívlastkem najdete zde). Další podmínkou je, že hrozny použité na výrobu těchto vín jsou vhodné pro výrobu jakostních vín a že pochází z jedné vinařské oblasti. Zároveň nesmí být na těchto vinicích překročen stanovený maximální výnos. Aby mohlo víno nést označení s CHOP, musí být vyrobeno výlučně z hroznů z uvedené vinařské oblasti.

Na etiketách těchto vín může být uvedena nejen odrůda nebo ročník, ale také vinařská oblast či podoblast a v případě vín s přívlastkem i přívlastek.

Jakostní vína s přívlatkem i bez něj jsou zpravidla ta nejkvalitnější, tedy ta, která by vás měla zajímat především.

Závěrem o klasifikaci vín

Jistě sami uznáte, že pro „nevinaře“ je třídění vín docela komplikovaná záležitost. Pro vás jako konzumenty bude důležité znát základní kategorie a podle nich se také řídit při pořizování vína. Nic však nenahradí složitou klasifikaci jako vaše chuť. Je totiž na vás, abyste chutnali a třídili vína podle vlastních chuťových preferencí, a tak pili vína, která vám zkrátka chutnají. A je jedno, zda budou mít přívlastek či nikoliv.

Alkoholium.cz