_

Jak postupovat při akutní otravě alkoholem?

Do takové situace se může dostat kdokoliv. Někdo z vašich přátel to očividně přehnal s alkoholem a s největší pravděpodobností se o sebe nebude v následujících několika hodinách schopen postarat. Sám se nedostane domů, ale co je nejhorší, sám si nepomůže, bude-li v ohrožení jeho život! Což je při akutní otravě alkoholem velice pravděpodobné.

Do takové situace se může dostat kdokoliv. Někdo z vašich přátel to očividně přehnal s alkoholem a s největší pravděpodobností se o sebe nebude v následujících několika hodinách schopen postarat. Sám se nedostane domů, ale co je nejhorší, sám si nepomůže, bude-li v ohrožení jeho život! Což je při akutní otravě alkoholem velice pravděpodobné.

_

Otrava etylalkoholem (etanolem – C2H5OH) je, jak jsme si uvedli v jiném článku, méně závažná než otrava metylalkoholem. Ovšem při vyšším množství požitého alkoholu umí být stejně nebezpečná. Postiženého ohrožuje dokonce na životě. Jak rozpoznat člověka s otravou alkoholem a jak předejít tomu nejhoršímu, poradí následující řádky.

Euforii střídá útlum

První fáze intoxikace alkoholem je spojená s bujarým veselým, prolomením zábran a nárůstem sebevědomí. Tato fáze umí být sice také nebezpečná (například pokud takový člověk sedne za volant), nikoliv však toliko jako další fáze. Při těch totiž euforii střídá útlum. Intoxikovaný má vrávoravou chůzi, může zvracet a je malátný. Rovněž takového člověka poznáte podle překrvené kůže v oblasti obličeje a podle výrazně snížené schopnosti artikulace. V poslední fázi postižený upadá do kómatu a zhoršují se mu dechové funkce (dýchá mělce a zpomaleně). Tato fáze otravy alkoholem je vůbec nejnebezpečnější, neboť při ní může nastat zástava dechu nebo může intoxikovaný vdechnout vlastní zvratky a udusit se. Nepomůžete-li takovému člověku, může se velmi snadno stát, že už se nikdy neprobere!

První pomoc při otravě alkoholem

V předchozích řádcích jsme nastínili, jak odhalit jednotlivé fáze otravy alkoholem. V následujících odstavcích se podíváme, jak osobě intoxikované alkoholem účinně pomoci.

Nedovolte, aby akutní otrava alkoholem vůbec nastala

_

Vidíte-li, že váš kamarád pije jeden panák za druhým, pokuste se mu v tom zabránit. Musí si zaprvé uvědomit, že vám svým stavem bude jistojistě přidělávat starosti. Jednak ho budete muset dopravit domů a jednak se také starat o to, aby se mu něco nestalo. Zodpovědný člověk by neměl kamaráda takové situaci vystavovat.

 

Vyvolejte zvracení

Pokud už však inkriminovaná osoba jeví známky otravy alkoholem, začněte okamžitě jednat. První pomocí je v tomto případě vyvolat zvracení. Toho lze dosáhnout například strčením prstu do krku nebo podáním velmi slané vody. Požitý alkohol, který je zatím v žaludku, tak nebude mít možnost se vstřebat do krve.

Doplňte cukr

Nadměrná konzumace alkoholu s sebou nese hypoglykemický efekt. To v jednoduchosti znamená, že hladina krevní cukru nebezpečně klesá. To je velmi nebezpečné, neboť při hypoglykémii může dojít i k otoku mozku, který tak může být nevratně poškozen. Cukr je v tomto případě nejlepší podávat v tekuté formě, neboť tak je nejrychleji vstřebatelný. Odborníci doporučují především přeslazený čaj.

Kontrolujte průchodnost dýchacích cest

Člověk se otravou alkoholem se může velmi snadno udusit vlastními zvratky. Je tedy nutné pravidelně kontrolovat dýchání postiženého. Pokud se začne dusit, je nutné okamžitě uvolnit dýchací cesty. Neučiníte-li tak, postižený velmi rychle umírá!

Kontrolujte dech i puls

Při otravě etylalkoholem dochází k útlumu dechového centra. Dýchání je tedy mělké a zpomalené. V extrémním případě může dojít dokonce k zástavě dechu.  Docházet může i k poruchám srdečního rytmu. Důležitá je opět pravidelná kontrola dechu i srdečního rytmu, která pomůže odhalit případnou zástavu. Dobré je jí ale také předcházet. Opět je vhodné postiženému dodat cukr, jak jsme popsali výše.

Volejte záchranku

Pokud dosáhnou projevy intoxikace alkoholem neúnosné meze, nemá smysl déle váhat a je nejlepší zavolat rychlou záchrannou službu, která přesně ví, jak pacientovi pomoci. Může mu dát kapačku s glukózou, zajistit důležité životní funkce a v krajním případě připojit postiženého na dialýzu.

Závěrem k intoxikaci alkoholem

_

Pokud se někdo dostane do závěrečné fáze otravy alkoholem, rozhodně ho neponechávejte svému osudu, i pokud daného člověka neznáte. Zavolejte mu záchranku, možná mu tak dokonce zachráníte život.

Konzumujete-li alkohol, nikdy nedovolte, abyste se dostali do této fáze otravy. Nejenže byste tím ohrožovali váš život, ale minimálně byste přidělávali starosti ostatním. Akutní intoxikace alkoholem je bezesporu nezdravým jevem a kdokoliv je jí někdy vystaven, měl by zvážit, zda se nevyhnout konzumaci alkoholu úplně. Velmi pravděpodobně byste totiž byli vystaveni i riziku vzniku závislosti na alkoholu.

Alkoholium.cz