Regiony skotské whisky
By Briangotts and Interiot [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Regiony skotské whisky – cesta napříč Skotskem skrze sklenku whisky

Vydejme se společně na putování zajímavými kouty Skotska a přitom poznávejme místní whisky, abychom zjistili, jak pestrá umí být chuť skotské whisky.

Vydejme se společně na putování zajímavými kouty Skotska a přitom poznávejme místní whisky, abychom zjistili, jak pestrá umí být chuť skotské whisky.

Pestrost skotské whisky
CC CMDPalmr

Ačkoliv je whisky oblíbená v řadě zemí, především v anglicky mluvících, s jednou zemí máme whisky spojenou přímo bytostně. Tou zemí je samozřejmě Skotsko a jeho proslulá, podle zákona minimálně dvakrát, destilovaná skotská whisky. V následujícím článku však zjistíme, že skotská whisky není jen jedna. Slušelo by se dokonce říct, že co palírna, to originální skotská. I mezi originály se však, částečně díky podobné zeměpisné poloze konkrétních palíren, najdou společné rysy, díky kterým lze rozdělit skotskou whisky do několika regionů.

Regiony skotské whisky
By Briangotts and Interiot [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Názory na to, o které regiony jde, se však různí. My se podržíme asi nejčastějšího dělení do následujících šesti regionů – Highlands, Speyside, Lowlands, Islands, Islay a Campbeltown. Například samotná Scotch Whisky Association (Asociace skotské whisky) však nepovažuje Islands za samostatnou oblast a místo toho zdejší palírny řadí do oblasti Highlands.

Highlands – whisky pro horaly ze Skotské vysočiny

Highlands
CC Andrew Hill

Začněme největším regionem, kterým je oblast Highlands, tedy oblast malebné Skotské vysočiny. Jde o oblast plnou jezer (lochs) a horských údolí (glens) a najdeme zde i nejvyšší horu Velké Británie, Ben Nevis. Jelikož jde o oblast poměrně rozsáhlou, najdeme zde také poměrně rozličné skotské. Přesto lze vypozorovat některé charakteristické rysy. Zdejší whisky jsou tak označovány jako chuťově bohaté, částečně kouřové a mnohdy také rašelinové. Whisky z Highlands lze tedy zařadit spíše mezi ty drsnější. Zkrátka pití pro pořádné horaly. V současnosti je zde přes 30 různých palíren.

Speyside – jemné whisky z povodí řeky Spey

Spey
CC Stuart Gordon

Tato oblast se rozkládá podél řeky Spey, která teče severovýchodní částí Skotska.  Ač je tato oblast výrazně menší než Highlands, co do počtu palíren ji s přehledem předčí. Je jich tu přes 50, a protože je tu i řada velkých palíren, tvoří whisky místní provenience více než polovinu veškeré produkce skotské whisky. A co je pro místní skotskou typické, ptáte se. Whisky z oblasti Speyside lze v tomto ohledu rozdělit do dvou skupin. Některé zdejší whisky jsou chuťově bohaté s ovocnou či medovou nasládlostí. Jiné jsou naopak lehčí s travnatými tóny. Obecně se dá říct, že zdejší whisky jsou spíše jemnější. Kdo tedy teprve proniká do tajů skotské whisky, může vyzkoušet právě ty z oblasti Speyside.

 

Lowlands – trojí destilací ke krachu

Lowlands
CC Sebastian Fuss

I v kopcovitém Skotsku se dají najít nížiny. Ty nejznámější, takzvané Lowlands čili Nížiny, se rozprostírají v jižní části Skotska. Stejné jméno pak nese i další region skotské whisky. Předně si řekněme, že význam tohoto regionu není tak velký jako u předchozích. Nachází se tu totiž všehovšudy 6 fungujících palíren whisky. Přitom zde kdysi fungovalo téměř 300 palíren. Co tedy stálo za tímto rapidní propadem? Nedostatek pijanů to určitě nebyl, neboť v této části je soustředěna velká část skotského průmyslu i obyvatelstva. Důvod je ve zdejší technologii výroby whisky. Whisky z oblasti Lowlands se totiž destilovala hned třikrát, což řada lowlandských palíren ekonomicky neustála. Dnes zdejší whisky patří mezi lehčí a jemnější s jen malým nádechem rašeliny a kouře. I zdejší whisky lze tedy doporučit těm, kteří skotské teprve přichází na chuť.

Islands – okuste whisky s příchutí moře

Orknejské ostrovy
CC larsjuh

Jak jsme si řekli v úvodu článku, je tato oblast někdy řazena do oblasti Highlands jakožto její podoblast. Oblast Islands neboli Ostrovů se skládá předně z Orknejských ostrovů, které se nacházejí v blízkosti severního pobřeží Skotska. Zdejší whisky mají přitom celkem blízko k těm z Highlands. Dále do této oblasti řadíme ostrovy Skye, Mull, Jura a Arran a jednu palírnu bychom našli také na souostroví Hebridy. Skotské whisky z Ostrovů jsou charakterizovány jako rašelinové a kouřové. Blízkost moře se projevuje v jejich chuti mírnou slaností a příznačná bývá také olejnatost a kovovost. V některých se objevují také chutě po mořských řasách. V současnosti na Ostrovech funguje 7 palíren. Na každém z jmenovaných ostrovů jedna a na Orknejských ostrovech pak najdeme palírny dvě.

Islay – ohnivá medicína

Islay
CC Michael McKechnie

Ač je Islay rovněž ostrov, i Scotch Whisky Association jej považuje za samostatný region. Místní whisky je totiž velmi specifická. Dalo by se říct, že co platí o chuti skotské z Ostrovů, platí o whisky z ostrova Islay dvojnásob.  Zdejší whisky je tedy silně rašelinová, kouřová, slaná a s chutí po mořských řasách. Mnozí její chuti přisuzují medicinální charakter. Zdejší silná whisky vás tedy může celkem zaskočit. Možná ji však naopak přijdete na chuť. V současnosti zde funguje na 8 palíren, přičemž v minulosti zde bylo v provozu i více než 20 palíren najednou. Kromě výroby whisky živí místní také whisky turismus, přičemž nejvíce návštěvníků láka Festival of Malt and Music, který spojuje tradiční keltskou muziku s ochutnáváním whisky.

Campbeltown – zašlá sláva hlavního města whisky

Campbeltown
CC John Lord

Campbeltown je malé městečko s necelými 5 tisíci obyvateli. A přesně v takovémto skotském městečku v době jeho největší slávy fungovalo najednou rovných 28 palíren. Zkrátka hotový ráj pro milovníka whisky. Tuto éru zažil Campbeltown během 19. století. Časy se však změnily. Místní palírny totiž mezi sebou vedly nečistý boj, který se odrazil hlavně na kvalitě whisky. Místní whisky byla proto považována za méně kvalitní a skutečnost tomu pravděpodobně také odpovídala. Palírny proto postupem času začaly krachovat, až ve městě zůstaly pouze dvě jediné. Dnes v Campbeltown najdete celé 3 fungující palírny whisky, tedy opravdový zlomek původního počtu. Tolik smutná historie, nejspíš už bývalého, hlavního města whisky.

Skotská whisky
CC Pete

Tímto je naše exkurze po regionech skotské whisky u konce. Věříme, že jste během ní načerpali inspiraci a dozvěděli se i něco nového. Nyní zbývá jen praktická zkušenost, kterou už necháme na vás.

Budeme rádi, když se o vaše zkušenosti se skotskou whisky podělíte i s ostatními čtenáři v komentářích pod článkem.

Ochutnejte výbornou whisky z oblasti Highland!

Alkoholium.cz