alkohol za volantem

Alkohol za volantem, jaká je tolerance a tresty v jednotlivých zemích Evropy

Tolerance alkoholu za volantem v České Republice

Jak každý jistě ví, v České republice alkohol za volant nepatří – a to navzdory tomu, že jinak patříme k zemím, které k němu mají vstřícný vztah. Pro řidiče platí nulová tolerance a i velmi malé množství alkoholu v krvi vás může přijít draho. Konkrétně se do 0,3 promile jedná o přestupek, který je trestán pokutou 2500 až 20 000 Kč, případně i zákazem řízení na 6 měsíců až jeden rok. Totéž čeká řidiče, který si vyrazí na vyjížďku s 0,3-1 promile v krvi – ten ale navíc přijde o 7 bodů v rámci bodového systému.

Od 1 promile už se u nás jedná o trestný čin, který může nezodpovědnému uživateli vozidla vynést v nejhorším případě i 3 roky odnětí svobody. Kromě toho taky zákaz řízení na 1 až 10 let a pokutu 25-50 tisíc korun. Je tedy zjevné, že náš právní systém je vůči hříšníkům této kategorie poměrně nesmlouvavý.

Jak je to ale v jiných zemích Evropy? Někde podobně, jinde jsou vůči nějaké té kapce omamných látek v krevním řečišti přece jen smířlivější. Pojďme se na tresty a pokuty za alkohol za volantem v různých koutech Evropy podívat podrobněji.

tachometr auta

Pozor na zbytkový alkohol. Jakmile si budete jisti, že po vypití nějakého toho drinku budete druhý den řídit, vždy doporučujeme mít sebou kvalitní alkoholtester, díky němuž zjistíte, zda můžete usednout za volant či nikoliv a to právě hlavně v zemích s nulovou tolerancí.

Tolerance alkoholu za volantem na Slovensku

Začneme našimi v mnoha ohledech nejbližšími sousedy. Tam je to podobné jako u nás. Tolerance alkoholu za volantem na Slovensku je totiž nulová. A co vám hrozí? Pokuta až 1000 Eur a zákaz řízení až na pět let. Pokud se odmítnete podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, může se pokuta vyšplhat ještě výš, až na 1300 Eur. Ani u našich slovenských bratrů se tedy nevyplatí usednout za volant po nějakém tom panáku nebo pivu, natož po větším flámu.

Alkohol za volantem v Rakousku

Přesuňme se k jižním sousedům. Tam už je to trochu jiné. Policii budou zajímat řidiči, kteří budou mít v krvi 0,5 nebo více promile. Ti jsou považováni za nezpůsobilé k provozování motorového vozidla a hrozí jim pokuta min. 220 Eur, ale v nejhorším případě taky až 5800 Eur. Dále můžete očekávat zákaz řízení na území Rakouska. Pokud se odmítnete zúčastnit testu na alkohol, bude s vámi nakládáno, jako byste měli 1,6 promile nebo více a čeká vás nejvyšší pokutová sazba a odebrání řidičského oprávnění minimálně na 4 měsíce.

Alkohol za volantem v Německu

Naši západní sousedé uplatňují dvojí metr. Pro řidiče do 21 let (nebo řidiče, kteří vlastní řidičské oprávnění po dobu kratší než 2 roky bez ohledu na věk) platí nulová tolerance, u ostatních je povolený obsah do 0,5 promile. Do 1,1 promile z toho vyváznete ještě relativně „lacino“. Čeká vás pokuta do 500 Eur, případně odebrání průkazu na 1 měsíc. Nad tuto hodnotu už jde o trestný čin, který může vynést opravdu vysokou pokutu a odebrání průkazu nejméně na rok.

Alkohol za volantem v Chorvatsku

V této oblíbené dovolenkové destinaci vám taky “povolí” až 0,5 promile. Výjimkou jsou řidiči do 24 let věku a taky řidiči nákladních vozidel nad 3,5 t. Pro tyto skupiny platí nulová tolerance. V případě porušení zákona vám hrozí pokuta 1000 až 15 000 kun. Nejvyšší sazba vás čeká, pokud odmítnete zkoušku nebo budete mít v krvi více než 1,5 promile.

Tolerance alkoholu za volantem v Itálii

I v této slunné zemi platí tolerance do 0,5 promile. Při překročení limitu vás čeká především pokuta ve výši cca 300 až 1300 Eur. V horším případě vám může být na 15 až 90 dnů odebrán řidičský průkaz. V nejhorším případě strávíte až 1 měsíc ve vězení.

Alkohol za volantem ve Francii

Pokud vyrazíte do Francie, počítejte s tolerancí do 0,5 promile (vyjma řidičů autobusů, u kterých je to 0,2). Pokud se vyšplháte nad 0,8 promile, jste ohroženi vysokými pokutami (až 4500 Eur) i tresty – od zákazu řízení na min. 72 hodin přes zabavení ŘP až na tři roky až po dvouleté vězení.

Alkohol za volantem v Polsku

V sousedním Polsku jsou přísnější ohledně hranice alkoholu v krvi. Tolerováno je nanejvýš 0,2 promile. Do půl promile váš čeká pokuta až 5000 PLN a může vám být na 6 měsíců až 3 roky odebrán průkaz. Při vyšších hodnotách vám hrozí vězení až 2 roky a další tresty.

Další evropské země

Ve Španělsku je povoleno standardních 0,5 promile kromě výjimek (autobusy, nebezpečný náklad nebo vozidlo nad 3,5 t), pak je tolerance 0,3 promile. Tolerance do 0,5 promile je uplatňována i v dalších státech – například v Dánsku, Finsku, Bulharsku, Nizozemsku, Slovinsku, na Islandu, ve Švýcarsku či v Portugalsku. Nižší toleranci provozuje např. Švédsko, Estonsko a Norsko (0,2) nebo Lichtenštejnsko (0,4).

Tolerance alkoholu za volantem v Rusku je nulová podobně jako u nás, což je ve světě vodky celkem překvapující. Totéž ale platí (kromě již výše zmíněných států) i pro Rumunsko. Naopak nejsmířlivější jsou vůči alkoholu za volantem ve Velké Británii, kde je povoleno dokonce 0,8 promile. To ale neplatí pro Irskou republiku, tam je to standardních 0,5 promile.

alkohol za volantem

Tolerance alkoholu za volantem v USA

Za oceánem je to podobně složité jako v rámci Evropy. V USA totiž neplatí jednotné limity, ale v rámci jednotlivých států se pohybují od nulové tolerance až po 0,8 promile. Stejně tak se mohou značně lišit i pokuty a další tresty. Nicméně, podobně jako v Evropě můžete počítat s peněžitou pokutou a případně i zadržením řidičského průkazu.

Ačkoli se tedy některé státy dívají na alkohol za volantem maximálně přísně a v jiných zemích jsou ochotni něco málo odpustit, všude platí, že za porušení zákonů vás čekají velmi nepříjemné pokuty a někdy i mnohem horší tresty. Jedinou jistotu, že se nedostanete do problémů, můžete mít, pokud budete sami na sebe všude uplatňovat toleranci nulovou. Vychutnávejte tedy zodpovědně – a dbejte na to, abyste neohrozili svou peněženku, svobodu, nebo dokonce zdraví či život sebe nebo jiných.

Tento článek byl vydán: 18.12.2018, Poslední aktualizace proběhla 18.12.2018

Článek má pouze informativní charakter a ověření jeho správnosti podle legislativy jednotlivých zemí je v rukou čtenáře. Od poslední aktualizace se mohla situace v jednotlivých státech změnit a je třeba to brát v potaz.

Alkoholium.cz