_

Na zdraví! Santé! Salud! Egészségére! aneb připíjíme v cizích jazycích

Přípitky se týkají snad každé konzumace alkoholu, které je přítomen více než jeden člověk. Mnohdy se u nás omezí na zdvořilostní „Na zdraví!“. Ale jak takový zdvořilostní přípitek vlastně vypadá ve světě?

Přípitky se týkají snad každé konzumace alkoholu, které je přítomen více než jeden člověk. Mnohdy se u nás omezí na zdvořilostní „Na zdraví!“. Ale jak takový zdvořilostní přípitek vlastně vypadá ve světě?

_
_

Kde se pije alkohol, tam si i na něco připíjí. Nejčastěji se jedná o různé jazykové variace významově velmi blízké právě našemu obligátnímu „Na zdraví!“. Následující odstavce tedy prozradí, jak jako turisté můžete zapůsobit na místní obyvatele, anebo jak můžete pobavit své přátele v obyčejné české hospůdce. Vždyť kdo umí připít na zdraví ostatních v tolika jazycích, jako čtenář následujícího článku?

Přípitek v cizích jazycích

 • Anglicky / celosvětově: CHEERS! [čti čírs]
 • Francouzsky: SANTÉ! [čti santy]
 • Německy: ZUM WOHL! [čti cum vól]
 • Rusky: ZA ZDAROVJE! [čti za zdarovje]
 • Polsky: NA ZDROWIE! [čti na zdrovie]
 • Slovensky: NA ZDRAVIE!
 • Bulharsky: NAZDRAVE! [čti nazdravé]
 • Španělsky: SALUD! [čti salů]
 • Italsky: ALLA SALUTE! [čti ala salůte] nebo CIN CIN [čti čin čin]
 • Finsky: KIPPIS [čti kipis]
 • Švédsky: SKOL! [čti skol]
 • Čínsky: GANBEI! [čti gan bej]
 • Maďarsky: EGÉSZÉGÉRE! [čti egíšígíre]

Přípitek na zdraví ve světových jazycích

_
_

Anglickým přípitkem sice do světa díru neuděláte, ale v našem přehledu rozhodně nesmí chybět. V prakticky všech anglicky mluvících zemích se tedy setkáte nejčastěji s přípitkem Cheers! [čti čírs] či jeho drobnými obměnami. Rozumět vám bude ale prakticky všude.

Francouzština, dříve jazyk diplomatů, má samozřejmě také svůj přípitek. Ostudu si tedy neuděláte, když při přípitku s Francouzem pronesete s co nejlepší francouzským akcentem Santé! [čti santy]. U nás hojně vyučovaným jazykem je němčina. Není divu. Máme to k ní opravdu blízko, a proto se vyplatí znát i německé „na zdraví“. S důrazným Zum Wohl! [čti cum vól] se v Německu ani Rakousku jistě neztratíte. Zapomenout nesmíme ani na ruštinu, která jakožto slovanský jazyk je našemu jazyku blízká. Nikomu jistě nebude dělat problém ruské Za zdarovje! [čti za zdarovje]. Pozor na častý omyl, kterého se mnozí dopouští, když za nahrazují na.

Připíjíme u našich sousedů

Již v předchozím odstavci jsme zmínili přípitky u našich německých a rakouských sousedů. Zbývají nám tedy sousedé polští a slovenští. V obou případech jsou výrazy podobné stejně jako naše národní jazyky. Poláci tedy při přípitku použijí Na zdrowie! Slováci zas použijí Na zdravie! Obvyklou výslovnost snad netřeba dodávat, tak jsou si slovanské jazyky podobné.

Oblíbené turistické destinace Jižní a Jihovýchodní Evropy a místní přípitky

_
_

Kdekdo se vydává na dovolenou do zahraničí. Získat si místní můžete i během popíjení alkoholických nápojů. Připijete-li si to totiž po jejich způsobu, jistě k vám budou zas o něco otevřenější. Španěly si tak nakloníte na svou stranou krátkým Salud! [čti salů].

V Itálii je to velmi podobné. Jejich Alla salute! [čti ala salůte] od toho španělského v mnohém neliší avšak používaná je i druhá varianta cin cin [čti čin čin]. Nejoblíbenější turistickou destinací mezi Čechy je dlouhodobě Chorvatsko. Je tedy pravdou, že vašemu Na zdraví! budou jistě rozumět. Chcete-li si však připít na chorvatský způsob, použijte Na zdravlje! [čti na zdravje]. Není to nic těžkého. Podobně jednoduché je to i v další oblíbené destinaci českých turistů, v Bulharsku. Zde si vystačíte s Nazdrave! [čti na zdravé].

Přípitky a jazyková exotika

Za exotickými jazyky nemusíte jezdit daleko. Už v dříve sousedním Maďarsku se hovoří úplně jiným jazykem než v takřka celém zbytku Evropy. Maďarské Egészségére! [čti egíšígíre] tak opravdu nezní vůbec povědomě. Podobně je na tom z evropských jazyků Finština. Místní Kippis! [čti Kippis] je toho důkazem. Vydáme-li ještě dál, nesmíme zapomenout na čínštinu, která má co do počtu rodilých mluvčí vůbec největší zastoupení. Fonetický přepis čínského přípitku je Gānbeī! [čti gan bej].

Naučíte-li se alespoň některé z těchto frází pro přípitky, jistě pobavíte vaše přátele. A vydáte-li se s nimi do světa, věříme, že díky nim umíte alespoň nutné jazykové minimum.

Alkoholium.cz