Nezletilým nenalévám
-

TZ: 2 063 českých barů a restaurací nenalévá nezletilým alkohol

Praha, 25. srpna 2015 – V 15 letech pije alkohol pravidelně 33 % českých dívek a téměř polovina (44 %) chlapců. České děti se do kontaktu s alkoholem – ve většině případů s pivem – dostávají velice brzy. Nejčastěji je první opilost udávána ve věku 14 a 15 let a více než polovina českých dětí ochutná alkohol poprvé do věku 13 let. Toto jsou některá ze zjištění nejnovější studie Státního zdravotního ústavu.

(Tisková zpráva) Praha, 25. srpna 2015  –  V 15 letech pije alkohol pravidelně 33 % českých dívek a téměř polovina (44 %) chlapců. České děti se do kontaktu s alkoholem – ve většině případů s pivem – dostávají velice brzy. Nejčastěji je první opilost udávána ve věku 14 a 15 let a více než polovina českých dětí ochutná alkohol poprvé do věku 13 let. Toto jsou některá ze zjištění nejnovější studie Státního zdravotního ústavu. Společnost Jan Becher – Pernod Ricard proto realizovala v rámci svého odpovědného přístupu k zodpovědnému pití alkoholu osvětovou kampaň Nezletilým nenalévám! Ve 2 063 českých provozovnách se zaměřila na prevenci prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

Nezletilým nenalévám

Informační kampaň Nezletilým nenalévám! odstartovala 1. dubna 2015. Během tří následujících měsíců bylo proškoleno na šest tisíc majitelů nebo pracovníků podniků a firem podílejících se na prodeji alkoholu, a to ve více než dvou tisících provozech. Nejvíce podniků bylo proškoleno v hlavním městě (620), Jihomoravském kraji (226) a Moravskoslezském kraji (183). Celorepublikově bylo proškoleno nejvíce barů (719), restaurací, výčepů a pivnic (552) a diskoték, music barů a clubů (210).

Podle aktuální zprávy OECD je česká společnost vůči konzumaci alkoholu mladistvými dlouhodobě tolerantní. „Majitelé ani barmani by neměli zapomínat na svou zákonnou a především také morální odpovědnost spojenou s prodejem alkoholu dětem a mladistvým,“ říká Vladimír Darebník, provozní ředitel Jan Becher – Pernod Ricard a viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL).

Program Nezletilým nenalévám! je unikátní tím, že výrobce lihovin komunikuje přímo s koncovým prodejcem. Obchodní zástupci společnosti seznámili provozovny s problematikou a poskytli personálu stručné shrnutí platné právní úpravy, která se touto problematikou zabývá. Podniky zapojené do programu byly viditelně označeny nálepkou Nezletilým nenalévám! jako souhlas zákazu prodeje alkoholu mladistvým.

Cílem kampaně Nezletilým nenalévám! je podpořit vnímání prodeje alkoholu mladistvým jako problém, který by společnost neměla tolerovat. Zaměřuje se přímo na riziková místa, kde se mohou mladiství nejsnáze k alkoholu dostat, tedy na personál v barech a restauracích,“říká Martin Pučalík, obchodní ředitel Jan Becher – Pernod Ricard.

Společnost Jan Becher – Pernod Ricard jako jedna z prvních zavedla přísné interní samoregulační mechanizmy přesahující současné legislativní požadavky. Od roku 2007 začala umisťovat varovná označení určená těhotným ženám na všechny lahve vína a tvrdého alkoholu, které prodává v rámci zemí Evropské unie. Stejně tak i česká Becherovka nese toto označení na své zadní etiketě.

Jakožto výrobce lihovin si uvědomujeme riziko, které s sebou přináší nezodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, a cítíme potřebu podílet se na prevenci problémů, které v souvislosti se zneužitím alkoholu mohou vzniknout,“ dodává Vladimír Darebník, provozní ředitel Jan Becher – Pernod Ricard a viceprezident UVDL.

V České republice je společnost členem Fóra Pijte s rozumem. Prostřednictvím tohoto Fóra se spolupodílí na projektech, které mají za cíl minimalizaci škod působených nezodpovědným pitím. Jako člen Fóra je signatářem etického kodexu, který je přísnější než současná česká legislativa a kodex reklamy Rady pro reklamu a jímž se řídí.

Jednou z vlastních aktivit, které realizujeme na podporu zodpovědné konzumace alkoholu, je projekt Responsible Parties. Projekt probíhá v hudebních klubech a na diskotékách a jeho úkolem je informovat mladé lidi a studenty o zásadách zodpovědného pití alkoholu,“ doplňuje Martin Pučalík, obchodní ředitel Jan Becher – Pernod Ricard.

Již od roku 2011 se vždy jeden pracovní den – Responsib’All Day – v roce všech
18 000 zaměstnanců skupiny Pernod Ricard plně věnuje diskusi o otázkách spojených s odpovědnou konzumací alkoholu.

V roce 2014 francouzská skupina Pernod Ricard vyvinula také vlastní mobilní aplikaci Wise Drinking, která prosazuje zodpovědnou a umírněnou konzumaci alkoholu. Spotřebitelé si díky ní mohou analyzovat a vyhodnotit vlastní konzumaci alkoholických nápojů. Pomocí lokalizačního systému dokáže aplikace navíc vyhodnotit zadané údaje i dle platných místních zákonů a konzumentovi poradí nejvhodnější dopravní prostředky.

Alkoholium.cz