_

Minipivovar jako stavebnice

Jen málokterého hospodského anebo i provozovatele honosnějšího restauračního zařízení může nechat lhostejným zahušťující se síť minipivovarů, vyrůstajících jak houby po dešti na celém území naší chmelem a strdím oplývající vlasti. Malé pivovary se staly hitem gastronomie posledního desetiletí a začínají pomalu, ale jistě od jara do podzimu diktovat cíle, ke kterým směřují cesty nejen zarytých pivařů, ale i zlatavého moku chtivých turistů a cyklistů, kteří se zvláště v horkých dnech stávají hlavním typem konzumenta českého piva. Jak je to možné ?

(Komerční sdělení) Jen málokterého hospodského anebo i provozovatele honosnějšího restauračního zařízení může nechat lhostejným zahušťující se síť minipivovarů, vyrůstajících jak houby po dešti na celém území naší chmelem a strdím oplývající vlasti. Malé pivovary se staly hitem gastronomie posledního desetiletí a začínají pomalu, ale jistě od jara do podzimu diktovat cíle, ke kterým směřují cesty nejen zarytých pivařů, ale i zlatavého moku chtivých turistů a cyklistů, kteří se zvláště v horkých dnech stávají hlavním typem konzumenta českého piva. Jak je to možné ?

Proč najednou samé minipivovary ?

Ne že by zde dříve malé pivovary nikdy nebyly. Naopak – tradice malých restauračních pivovarů sahá až do poloviny 13. století. Ale zatímco ještě před válkou byly malé pivovary takřka v každém městě, po roce 1948 byly minipivovary takřka přes noc zlikvidovány a na trhu bylo milostivě ponecháno jen několik státem vedených velkých pivovarů. Až snad na jednu jedinou výjimku, kterou byl pivovar U Fleků v Praze – ten však sloužil spíše jako kamufláž a betlém českého pivovarnictví především pro zahraniční hosty a novináře. Po revoluci se sice trh otevřel a opětovnému rozjezdu malých pivovarů legislativně nic nebránilo, ale od dob komunismu zděděná netržně nízká cena piva prakticky znemožňovala provozování minipivovaru jako výdělečného podniku.

_
_

Teprve vzrůst cen piva a jeho částečné přiblížení tržní evropské ceně posunuly křivky grafů rentability do vyšších hladin a postaraly se o výrazné zkrácení návratnosti investice. Dokonce tak, že se z provozování minipivovaru stala jedna z nejlepších možných investic ve světě gastronomie vůbec. Stabilně nízké ceny surovin a nejvyšší poptávka po dobrém pivě na světě udělaly z Česka ideální trh pro začínající pivovarníky.

Kdo dnes nemá minipivovar … jako by ani nebyl

Náhle se začaly objevovat první vlaštovky a rok od roku roste počet malých restauračních pivovarů prakticky geometrickou řadou. Trh není zdaleka nasycen a podle odborníků se na něm uživí ještě o několik stovek minipivovarů více než je dnes. Vaření vlastního piva se dříve považovalo za zajímavý koníček hospodského, vloni to již byl významný prvek, který může znásobit počet hostů a za rok či dva již může být vlastní minipivovar jednou z podmínek přežití. Podobně jako na jižní Moravě je vinárna bez vlastního sklípku odsouzena k živoření, tak i každá česká restaurace bez sládka, pobíhajícího mezi hosty v nasládlém mraku chmelovaru, může brzy uvažovat nad omezováním počtu stolů. Jednoduše protože hosté se slezou tam, kde se dobře daří … když se tam pivo vaří.

Tak proč není minipivovar součástí každé restaurace ?

Úvahy o pořízení vlastního minipivovaru se tak dnes honí hlavou mnoha provozovatelům hospůdek, restaurací, penzionů, hotelů i třeba zábavních podniků. A proč tedy již není minipivovar součástí každého druhého podniku ? Těch důvodů je více.

Na prvním místě jsou samozřejmě peníze. Minipivovar něco stojí a ne každý hospodský má na kontě volné milióny. Přestože dnes s financováním při splnění mnoha podmínek pomůže banka nebo jiná finanční společnost, stejně je potřeba na půjčené peníze něčím ručit. A dát všanc vlastní dům anebo celou restauraci, když není jisté, jestli pivovar bude prosperovat, je často riziko beroucí vítr ze všech podnikatelských plánů.

Druhým důvodem souvisí s typicky českým fenoménem provozování restaurací v nájmu. Dá se říci, že více než polovina provozovatelů restauračních zařízení není vlastníky objektu, ve kterém se nachází. Jsou zde odkázáni na nájemní smlouvu a nikdy neví dne, kdy pronajímatel předloží z jakéhokoli důvodu výpověď. Investovat do cizího se samozřejmě nikomu nechce, anebo často ani v souladu se smlouvou nemůže.

Třetím důvodem je časová, organizační a legislativní náročnost výstavby minipivovaru. Technologie minipivovaru se neobjeví v provozovně ze dne na den. Je potřeba zpracovat projekt, nechat jej schválit stavebním úřadem, hygienou, státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, často záměr narazí na zamítavé stanovisko památkářů nebo vlastníka objektu. Když už jsou pohromadě všechna razítka, je potřeba prostory pro pivovar nejprve připravit – vybudovat elektroinstalaci, kanalizaci, vodoinstalaci, vykachličkovat podlahu a zdi, zajistit komín pro odtah par a kouře z ohřevu varny … znamená to samozřejmě spoustu stavebního ruchu a omezení či úplné přerušení provozu restaurace na dlouhé týdny. Mezitím si hosté zvyknou chodit jinam a mnozí se již zpátky nemusejí vrátit.

Nerozumem je také zabudovat minipivovar do objektu restaurace, která není kapacitně vybavená na očekávaný nárůst návštěvnosti. Téměř všichni provozovatelé minipivovarů a restauračních pivovarů hrdě přiznávají, že po rozjetí vlastní výroby piva vzrostla rychle návštěvnost podniku dvoj až čtyřnásobně. Najednou měli plnou hlavu starostí, kam tolik hostů posadit, kde jim rychle navařit a kdo je všechny obslouží. Není větší zoufalství, než když hostinskému odcházejí nově příchozí návštěvníci bez útraty, protože si prostě nemají kam sednout, anebo když kvůli malé kuchyni čekají hodinu na jídlo. Každý, kdo si chce pořídit minipivovar, by měl tedy uvažovat i o tom, jestli nebude muset časem lokál přestěhovat do větších prostor, jenže co pak s pivovarem ?

Možná je zde řešení, které všechny výše uvedené překážky pro pořízení vlastního minipivovaru pomůže překonat. Na českém trhu působí výrobce minipivovarů, který nectí důsledně zaběhlé zvyklosti a jde na věc trochu jinak.

Minipivovar v kontejneru ? A proč ne …

Představte si minipivovar jako balíček, který si objednáte, dostanete jej na leasing, nemusíte v restauraci nic bourat ani přestavovat, jednoho dne Vám ho dovezou a hned začnete vařit pivo. A když budete chtít, odvezete si ho jinam. Společnost Mobilní pivovary s.r.o. má řešení již ve svém názvu. Zcela v rozporu s tradicí vyrábí minipivovary nikoli jako stavební činnost, ale jako hotový výrobek. Minipivovar zabudovaný v kontejneru. Odporný nápad !! Vyrábět pivo v plechové krabici !! Kdo to kdy viděl ?

Minipivovar v kontejneru
_

Ale vždyť dnes se v mobilním kontejnerovém řešení vyrábí spousta zařízení, jejichž původní realizace se neobešla bez cihlových zdí a stavebního ruchu. Existují mobilní kotelny, mobilní pekárny, mobilní obchody, dokonce i mobilní domy. Tak proč ne mobilní pivovar ? Má taková podoba minipivovaru nějaké důvody, pro které by o něm měl budoucí pivovarník uvažovat ?

Má mobilní minipivovar nějaké výhody ?

Především není mobilní kontejnerový minipivovar stavební součást restaurace. Z toho plyne řada výhod. Například není nutné kvůli rozjezdu minipivovaru nic v objektu restaurace přestavovat. Má-li provozovatel restauraci v pronájmu, nemusí se příliš obávat názoru majitele na to, zda sympatizuje s rozšířením restaurace o minipivovar.

Propojením restaurace s minipivovarem v kontejneru není nijak zasahováno do rázu ani účelu objektu, takže provozování pivovaru nenaráží na odpor památkářu či stavebního úřadu. Jediný, kdo se musí k provozování minipivovaru vyjádřit, je majitel pozemku, na němž bude kontejner postaven. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dočasnou, která může být kdykoli odstraněna, se však nemusí provozovatel příliš obávat odporu majitele.

Jestliže provozovatel kontejnerového minipivovaru usoudí, že je mu stávající restaurace již malá a nestačí náporu hostů, najde si větší objekt a pivovar si k nové restauraci snadno ze dne na den přestěhuje. Stejně tak není problém vařit pivo v létě v jedné provozovně (třeba u vody) a v zimě se přestěhovat i s pivovarem třeba za lyžaři do hor. Pokud by náhle dostal majitel pivovaru výpověď a musel pronajatou hospodu vyklidit, přetáhne si kontejner například k sobě na zahradu a než najde místo pro nové podnikání, může zatím vařit pivo pro jiné restaurace v okolí.

Mobilní pivovar
_

Jedna z důležitých výhod minipivovaru v kontejneru je ale naprosto zásadní. Většina bank se nebude bránit poskytnout na pořízení minipivovaru leasing, neboť se jedná o předmět, který je možné v případě platební neschopnosti dlužníka snadno zabavit, odvézt a prodat jinému zájemci. Což u vestavného minipivovaru není nijak snadné, protože se případná exekuce dotýká také práv třetích osob – majitelů objektu. Zájemce o mobilní minipivovar tak může jednoduše ručit pouze vlastním minipivovarem a nemusí se v případě ekonomických problémů obávat o další majetek. Většina finančních institucí poskytne leasingové krytí na pořízení mobilního minipivovaru již od 25% akontace. Zájemci tak stačí na koupi minipivovaru jen čtvrtina prostředků a zbývající tři čtvrtiny si bez velkého rizika půjčí.

Důležitým znakem, charakterizujícím mobilní minipivovary, je jejich modulární koncepce. Provozovatel si tak může pořídit nejprve opravdu levný a malý minipivovar, odpovídající jeho finančním možnostem. Teprve až se mu tento mikropivovar zaplatí a vydělá dostatek peněz, bez dalších půjček si pak přikoupí další rozšiřující moduly, jimiž postupně navyšuje výrobní kapacitu a výkon pivovarské technologie. Volné prostory jsou pro vestavný pivovar obvykle naprosto limitující faktor, který často znemožní provozovateli efektivně navyšovat a případně i snižovat objem vyráběného piva v závislosti na momentální situaci na trhu.

Jak tedy začít s provozováním vlastního minipivovaru snadno, bezpečně a bez velkých výdajů ?

Výrobce doporučuje začít s modelem minipivovaru převyšujícím běžný objem dosud prodávaného piva o třetinu až polovinu, neboť je potřeba počítat hned zpočátku s přílivem nových hostů. Nebylo by dobrým začátkem vysvětlovat v létě hostům, že došlo pivo a další bude za měsíc, až se další navaří …

Například vlastníte průměrnou malou českou restauraci, která vytočí dnes v průměru 9 sudů piva týdně. Počítejte s tím, že hned v prvním roce provozu se návštěvnost díky vlastnímu pivu zvýší nejméně o třetinu, a tedy nadimenzujeme kapacitu pivovaru na 12 sudů piva týdně (600 litrů). Pak je pro vás ideální minipivovar model MOBBEER 150Lite-A-27-AIO (6M) – Mobilní minipivovar specializovaný pro výrobu piva z mladinového koncentrátu – rozmíchávač mladiny 150 litrů, 2x spilka 300 litrů, 9x ležácký tank 300 litrů (celkem 27 hl), chlazení vzduchem. Vše v jediném kontejneru 6000 x 3000 x 3000 mm. Pořizovací cena 1.859.288 Kč bez DPH.
Tento model dovoluje při 2 dvojvarech týdně vyrobit z mladinového koncentrátu celkem 600 litrů 12st. piva týdně a stejné množství nechat ležet po min. dobu 4 týdnů (jestliže byste chtěli ještě lepší pivo, potřebujete o polovinu větší kapacitu ležáckých tanků). Ročně tedy vyrobíte a prodáte celkem 600 x 52 = 31,2 hl piva, tj. 62.400 půllitrů 12st. piva. Z toho každý půllitr piva vyjde v nákladech asi na 6 Kč.
Jestliže budete vyrobené 12st.pivo prodávat za cenu řekněme 20 Kč bez DPH / 0,5litru, pak na něm vyděláte za rok 62.400 x (20 – 6) = 873.600 Kč. V takovém případě počítejte s návratností investice 2,13 roku.
Nemusíte ani připočítávat náklady na sládka, protože výroba piva z mladinového koncentrátu zvládne i stávající obsluha restaurace.
Když do pivovaru vložíte jen 25% svých peněz a na zbytek si vezmete úvěr či leasing, prodlouží se doba návratnosti investice asi na 2,5 roku, zato na pořízení minipivovaru bude stačit pouhých 465.000 Kč, což je cena lépe vybavené Škody Octavia.
Poté nechejte minipivovar ještě 1,5 roku vydělávat a za vydělané peníze si pořiďte modul MOBBEER 150V (4M) – mobilní varnu minipivovaru 150 litrů za necelých 1,3 milionu korun. Anebo rovnou varnu 300 litrovou za cenu o 300 tisíc vyšší – vaření stejného množství piva Vám díky tomu zabere jen polovinu času. Tuto varnu propojíte se stávajícím minipivovarem, z něhož využijete ležácký sklep a tímto z něj uděláte plnohodnotný minipivovar, v němž už budete vlastní pivo opravdu vařit nikoli z mladinového koncentrátu, ale v klasické dvounádobové varně z tradičních surovin.
A až přestane kapacita minipivovaru stačit vzrůstajícímu zájmu hostů, přikoupíte další modul ležáckého sklepa a navýšíte kapacitu pivovaru třeba na dvoj nebo čtyřnásobek. V té době již ale bude Váš minipivovar na tyto investice vydělávat a investice tedy nebude takovým rizikem, jako by tomu bylo, kdybyste zakoupili velký minipivovar najednou.
Každopádně tato rada platí jen pro ty opravdu opatrné pivovarníky. Těm, kteří už dnes vědí, že do toho chtějí jít po hlavě a nebojí se investovat, je určena široká nabídka modelů mobilních i vestavných minipivovarů.
Toto je komerční sdělení. Alkoholium.cz neovlivňuje jeho obsah ani není jeho autorem.

Alkoholium.cz