Webarchiv
_

Alkoholium.cz se stalo součástí projektu WebArchiv

V polovině dubna 2014 byl magazín zařazen do projektu WebArchiv, který provozuje Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy Univerzity. O co v projektu jde a jaký je jeho přínos pro český internet prozradí následující článek.

V polovině dubna 2014 byl magazín zařazen do projektu WebArchiv, který provozuje Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy Univerzity. O co v projektu jde a jaký je jeho přínos pro český internet prozradí následující článek.

Webarchiv
_

Velká část komunikace dnes probíhá elektronicky. Stejně tak většinu informací čerpáme z internetových zdrojů. Řada zpravodajských i magazínových článků se dnes dokonce publikuje pouze v elektronické podobě, jako je tomu třeba v případě našeho magazínu. Jenže elektronická data jsou velmi pomíjivá a například v případě konce projektu či zásahu vyšší moci mohou být nenávratně ztracena. Proti tomu se snaží bojovat projekt WebArchiv, který zajímavé části českého internetu archivuje pro budoucí generace.

Jak WebArchiv funguje?

Začněme tím, že projekt byl spuštěn v roce 2000 a funguje především díky grantům Ministerstva kultury ČR. Stát tedy v tomto případě prostřednictvím Ministerstva kultury plní jednu ze svých základních funkcí, jakožto ochránce kulturního dědictví národa či, chcete-li, občanů. V rámci projektu probíhají 3 typy sběrů dat. Nejširší je tzv. plošná archivace, která má za cíl co možná nejrozsáhlejší sběr dat. Druhým je pak výběrový přístup, do nějž byl zařazen i tento magazín. U výběrového dochází 4x do roka ke sběru dat, takzvaným sklizním. Posledním typem sběru dat je tvorba tzv. tematických sbírek, kdy dochází k archivování dat týkajících se důležitých událostí, jakou jsou třeba povodně či volby.

Jak se do projektu WebArchiv zapojit?

Pokud vás projekt WebArchiv zaujal, můžete se do projektu rovněž zapojit. Především tím, že navrhnete zajímavý zdroj pro archivaci, který sami provozujete. Do výběrové sklizně však není zařazen každý zdroj. Kritéria jsou jednak formální, materiály kupříkladu musí vycházet v českém jazyce, ale také obsahová, musí jít o materiály významné kulturní či vědecké hodnoty. Zároveň je třeba dodat, že tyto materiály musí vycházet výhradně v elektronické podobě. V opačném případě by totiž jejich archivace v projektu WebArchiv neměla smysl.

Nejste-li si jistí, zda je váš projekt pro archivaci vhodný, zkuste ho jednoduše navrhnout. Ochotní pracovníci Národní knihovny navrhované materiály posoudí a v případě splnění požadavků zařadí váš web do výběrové sekce.

Více informací o projektu najdete přímo na stránkách Webarchiv.cz.

Alkoholium.cz