Provzdušněná a naspílaná mladina před zakvašením

Provzdušněná a naspílaná mladina před zakvašením