Modulární pivovarské cylindrokónické tanky CCTM
_

Pivovarské modulární tanky CCTM – důmyslná stavebnice a univerzální pomocník

Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která lze kdykoli změnit. Toto je věta dobře známá z jedné televizní reklamy, která však velmi dobře demonstruje jeden pivovarský výrobek, který vyčnívá v prodejním sortimentu české firmy Czech brewery system s.r.o. Tímto produktem jsou modulární pivovarské cylindrokónické tanky CCTM.

(Komerční sdělení) Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která lze kdykoli změnit. Toto je věta dobře známá z jedné televizní reklamy, která však velmi dobře demonstruje jeden pivovarský výrobek, který vyčnívá v prodejním sortimentu české firmy Czech brewery system s.r.o. Tímto produktem jsou modulární pivovarské cylindrokónické tanky CCTM.

Co je na tancích CCTM zvláštního? Jedná se o stavebnici, která významnou měrou rozšiřuje možnosti tanků pro výrobu piva tím, že umožňuje zákazníkovi sestavit si tank podle aktuálních požadavků, a tuto konfiguraci kdykoli změnit.

Modulární pivovarské cylindrokónické tanky CCTM
_

U klasicky řešených pivovarských tanků, které jsou “natvrdo” svařené do původně zákazníkem požadované anebo výrobcem stanovené konfigurace, může být právě jejich neměnnost časem docela problémem. Výrobci ve snaze dostat se s cenou tanků co nejníže se samozřejmě primárně snaží vyrobit tanky s co nejmenším počtem svarů a typových armatur. Tedy vypustí se spojovací díly a co je možné, to se svaří. Tímto sice lze dosáhnout ceny tanku o něco nižší, než kdyby se vyrobil jako modulární, nicméně takto vyrobený tank již v budoucnu nelze zpravidla nijak upravovat a rozšiřovat jeho možnosti. Potřebuje-li zákazník osadit tank nějakou armaturou, s níž při zadání parametrů tanku před nákupem nepočítal, anebo nějakou armaturu naopak odebrat, pak to obvykle není možné, protože by se jednalo o neoprávněný zásah do schválené a certifikované tlakové nádoby. V takovém případě pak zákazníkovi nezbývá než nakoupit tanky nové, s odlišnou výbavou. Paradoxně tak zákazník ve výsledku neušetří, naopak jej čekají další značné výdaje, popřípadě omezené možnosti nakládání s tanky.

Popišme si nyní typický příklad, kdy k takové situaci dochází. Zákazník se rozhodne vybavit pivovar cylindrokónickými tanky. Protože zamýšlí využívat tanky pro hlavní kvašení piva, zrání piva (ležení), ale také pro stáčení piva do lahví a kegů, zadá do výroby CK tanky vybavené stavoznaky, napouštěcí a vypouštěcí armaturou, hradicím přístrojem s manometrem … a výrobce vše dodá tak, jak si zákazník stanovil. Tanky budou mít veškeré armatury, které zákazník požaduje, ovšem vše bude svařené již od výroby do jednoho celku. Zákazník spolu s tanky obdrží pasport tlakové nádoby a prohlášení o shodě, v nichž je tank definován jako tlaková nádoba ve finální podobě, a tedy bez legální možnosti jakékoli pozdější změny výrobku.

Vše je podle představ zákazníka. Nicméně brzy zákazník zjistí (pravděpodobně jej na to kolegiálně upozorní zkušenější sládek), že tank nesmí být ve fázi kvašení umístěný v prostoru, kde je okolní teplota vyšší než nějakých 10°C. Důvodem jsou neizolované části tanku, jako jsou stavoznak a jeho napojovací armatury, a také odkalovací ramena napouštěcí a vypouštěcí trubky s klapkami na koncích. Nejen v izolovaném tanku, ale také v těchto z tanku vyčnívajících armaturách se nachází kvasící nápoj. Pokud tank stojí v místnosti s běžnou pokojovou teplotou, pak v neizolovaných ramenech dochází k nežádoucímu tzv. zahnívání kvasnic. Vzniká infekce kvasinek, která se pak z ramen šíří do celého tanku a má devastující účinek na nápoj uvnitř tanku – negativně ovlivní jeho senzorické vlastnosti.

Dalo by se říci, že existuje jednoduché řešení. Zakoupit prostě kvasné pivovarské tanky bez stavoznaků a slepých neizolovaných ramen a tím se vyhnout výše uvedeným problémům. To je sice pravda a tanky bez stavoznaků lze bez problémů pro kvašení a zrání piva používat. Ovšem jen do chvíle, kdy do pivovaru přijde kontrola z celního úřadu a bude požadovat kontrolu aktuálního stavu alkoholického nápoje v jednotlivých tancích. Případně kdy bude potřeba plnit hotové pivo do lahví nebo kegů a bude potřeba sledovat výšku hladiny zbývajícího nápoje ve zdrojovém tanku. V takové chvíli jsou naopak stavoznaky potřebnou výbavou.

Co tedy s tím ? Je lepším řešením zakoupit pivovarské tanky se stavoznaky nebo bez nich?  A co se dá dělat s rameny neizolovaných napouštěcích a odkalovacích armatur, když i tyto jsou zdrojem problémů z důvodu zahřívání a infekce kvasnic?

Kupodivu elegantní řešení existuje. Jsou jím modulární cylindrokónické tanky CCTM.

Jak vypadají modulární cylindrokónické tanky?

Modulární cylindrokónické tanky
_

Modulární pivovarské tanky CCTM jsou modulární tanky stavebnicové konstrukce. Jejich hlavní částí je tzv. základní tank. Je to tlaková nádoba vyrobená v souladu s evropskou směrnicí pro tlakové nádoby PED 2014/68/EU (nahrazuje dřívější normu PED 97/23/EC), vybavená řadou připojovacích armatur (hrdel). Tlaková nádoba je vyráběná ve dvou verzích z hlediska povoleného přetlaku a ve třech kvalitativních verzích podle stupně opracování povrchů vnitřních a vnějších plechů a svarů. Požadovanou kombinaci volí zákazník podle svých potřeb a finančních možností.

Tím, co dělá modulární pivovarské tanky stavebnicí, jsou však volitelné rozšiřující armatury a příslušenství. Tyto komponenty si volí zákazník podle svých aktuálních požadavků z nabídky desítek variant a možností. Připojením sestavy armatur k základnímu tanku a jejich vzájemnou kombinací získává zákazník pivovarský tank s požadovanými vlastnostmi a vybavením.

Důležitou vlastností modulárních tanků je především skutečnost, že stávající konfiguraci tanku může zákazník kdykoli doplnit o další komponenty anebo ji zcela změnit, a tímto i změnit účel tanku například z kvasného tanku na filtrační tank nebo třeba přetlačný tank pro kontrolované stáčení nápojů do kegů a lahví.

Ukázka vzorového modulárního tanku CCTM v konfiguraci B2

Předveďme si jako příklad modulární cylindrokónický tank, sestavený v konfiguraci B2 podle doporučení výrobce. Jedná se o téměř úplně vybavený pivní tank s řadou možností a použitelností pro vícero operací při výrobě piva (totéž platí samozřejmě i pro výrobu jiných nápojů, jako například cider, mošty, nebo víno). Tank v konfiguraci B2 je možné používat jak pro hlavní kvašení, tak i pro tlakové zrání (ležení, dokvašování) piva, ale výbava je vhodná i pro filtraci, flotaci, stáčení do kegů nebo lahví, anebo také pro tlačení piva z tanků přímo do výčepní aparatury.

Modulární tank CCTM v konfiguraci B2
_

Základní komponentou je základní tank v provedení pro maximální přetlak 3.0 bar, zákazník si zvolí kvalitativní provedení Standard Quality, High Quality nebo Top Quality podle jeho finančních možností.

Pivní tank je dále vybavený rozšiřujícími armaturami:

 1. Spodní sdružená armatura
  _

  TO1 – Spodní sdružená armatura s integrovanou odkalovací a produktovou armaturou. Produktová armatura je složená z několika segmentů, kde volbou jejich počtu si může zákazník volitelně nastavit její délku, a tedy i výšku nade dnem, v jaké bude nasávat čisté pivo nad hladinou kvasnic, která může být proměnná v závislosti na druhu vyráběného piva. Takto lze zamezit ztrátám nápoje, kdy by při nízké hladině kvasnic u jiných typů tanků nebylo možné využít celý objem vykvašeného mladého piva z tanku.

 2. Odkalovací a produktová trubka
  _

  RO1, DO1 – Odkalovací a produktová trubka – prodloužená ramena pro snadnou montáž hadic. Produktová trubka je na konci vybavená klapkou, která má významnou funkci při sanitaci stavoznaků a produktové trubky v době, kdy je tank naplněný nápojem.

 3. Odkalovací a produktová klapka
  _

  RO2, DO2 – Odkalovací a produktová klapka pro uzavření – otevření napouštěcí a vypouštěcí potrubní cesty. Umístění těchto klapek co nejblíže tanku má tu výhodu, že nápoj (pivo, cider, víno) v tanku nezasahuje do neizolovaných ramen a nedochází tak k nežádoucí infekci kvasnic v těchto ramenech, kde by byly vystaveny teplotám okolí a mohlo by pak dojít k jejich zahnívání.

 4. Horní sanitační armatura
  _

  CS1 – horní sanitační armatura – trubka napojená na sanitační sprchu, slouží k mytí a sanitaci tanku a k jeho napojení na stavoznak LIS a boční sanitační trubku CS2 s hradicím přístrojem RV1. Armatura je vybavená motýlovou klapkou, díky tomu je možné izolovat tank od stavoznaku a tento stavoznak poté odmontovat nebo sanitovat v době, kdy je v tanku natlakovaný nápoj. Tímto je zabráněno přenosu infekce ze stavoznaku do tanku, kde jsou kvasnice vystavené okolní teplotě.

 5. CS 2 – boční sanitační armatura – trubka navazující na horní sanitační armaturu v horní části a obsahující dvě připojovací hrdla ve spodní části. Jedno z nich slouží k připojení hradicího přístroje RV1 a druhé pro připojení hadice od sanitační stanice pro čištění a sanitaci tanku. Stejné hrdlo lze použít také v případě tzv. přetlačování nápoje, kdy je obsah tanku vyprazdňován do jiného tanku nebo jiné nádoby – například při čiření nápoje, filtraci, stáčení do kegů nebo lahví. V konfiguraci B2 je mezi armatury CS1 a CS2 vetknutý stavoznak LIS (jeho horní připojovací armatura LI1).
 6. SB1 – sprchovací hlavice – pevná kulová anebo rotační sprchová hlavice pro účinné a pohodlné čištění a vymývání vnitřního povrchu tanku vodou a sanitačními roztoky.
 7. SV1 – vzorkovací kohout – ventil pro odběr vzorků z tanku v průběhu výroby nápoje.
 8. Hradící přístroj s manometrem
  _

  RV1 – hradící přístroj s manometrem – velmi důležitá armatura pro řízení kvasného procesu a jeho sledování. Její součástí je manometr pro sledování aktuálního tlaku v tanku, šroub pro plynulé nastavení požadovaného přetlaku v tanku a kelímek s vodou pro sledování kvašení, který slouží jako kvasná zátka.

 9. Sestava stavoznaku
  _

  LIS – sestava stavoznaku – zařízení pro vizuální kontrolu aktuální výšky hladiny nápoje v tanku. Sestava se skládá z horní připojovací armatury LI1, dolní připojovací armatury LI2, skleněné nebo plexisklové trubice LI3 a plechové chráničky LI4. Horní a spodní připojovací armatury jsou vybavené ventily, díky nimž je možné stavoznak uzavřít (izolovat od tanku) a vypustit obsah stavoznaku na kanál. Dále je celý systém stavoznaku a ostatních armatur tanku řešený způsobem, který umožňuje odejmutí stavoznaku anebo jeho sanitaci, a to dokonce i když je v tanku právě nápoj pod tlakem. Toto zaručuje, že při doporučeném způsobu používání tanku nebude docházet k zahnívání kvasnic v prostoru stavoznaku a jiných armatur a k přenosu infekce kvasnic do nápoje. Kdykoli je pak možné stavoznak spojit s tankem a napustit jej nápojem pro zjištění aktuální výšky hladiny nápoje v tanku.

  Přehled armatur
  _

Variabilita vybavení je hlavní výhodou modulárních pivovarských tanků

Hlavní výhodou je, že modulární tank je možné kdykoli přestavět na libovolnou jinou konfiguraci. Je například možné podle aktuální situace v pivovaru rozhodnout, že z 10 tanků se budou 3 tanky používat pro hlavní kvašení, 5 tanků pro zrání piva a 2 tanky pro konečné úpravy jako je filtrace nebo karbonizace a stáčení do obalů. Jen poslední dva tanky se tedy osadí stavoznaky a u 8 tanků nebude nutné řešit problém nežádoucího ohřevu kvasnic ve slepých ramenech, protože tyto tanky se nastaví do konfigurace bez stavoznaků a slepých ramen. Naopak poslední dva tanky se vybaví stavoznaky, ale například také sytící svíčkou pro karbonizaci piva a zařízením Hop Gun pro jeho studené chmelení před stáčením do lahví. V době, kdy bude nutné vyprodukovat více piva, lze i tyto dva tanky nakonfigurovat jako kvasné nebo ležácké tanky a posílit tak výrobní kapacitu pivovaru bez nutnosti zakoupení dalších tanků.

Jak je zřejmé z výše popsaných příkladů, lze s modulárními tanky dosáhnout značné variability vybavení pivovaru nebo cidérky. Tímto lze dosáhnout značných úspor, protože není nutné pivovar vybavit nadměrným počtem tanků, které by pak v provozu nemusely být optimálně využité. Pokud majitel pivovaru neodhadne správnou konfiguraci tanků při jejich pořízení, lze chybu kdykoli později napravit jednoduchou přestavbou tanků na jinou konfiguraci bez větších nákladů.

Více informací o modulárních pivovarských tancích na této stránce.

Starší články tohoto autora:

Toto je komerční sdělení. Alkoholium.cz neovlivňuje jeho obsah ani není jeho autorem.

Alkoholium.cz