Létající pivovar
CC Christian Moerlein

Co je to létající pivovar?

Létající pivovary, kočovné pivovary, gypsy brewery, phantom brewery či contract brewing. Termíny, které označují přibližně to samé. Mnozí z vás o nich již jistě slyšeli. Víte ovšem, co přesně si pod těmito termíny představit? Pokud ne, vězte, že následující článek vás dosyta poučí. Pokud ano, pojďte si připomenout, proč jsou létající pivovary tak skvělé.

Létající pivovary, kočovné pivovary, gypsy brewery, phantom brewery či contract brewing. Termíny, které označují přibližně to samé. Mnozí z vás o nich již jistě slyšeli. Víte ovšem, co přesně si pod těmito termíny představit? Pokud ne, vězte, že následující článek vás dosyta poučí. Pokud ano, pojďte si připomenout, proč jsou létající pivovary tak skvělé.

Oč se tedy jedná?

Létající pivovar
CC Christian Moerlein

Za kočovný či létající pivovar označujeme takový pivovar, který pivo nevaří ve vlastním pivovarském zařízení, ale buď si nechá pivo podle receptu uvařit na zakázku, anebo si přímo pronajme výrobní kapacity jiného pivovaru. Výhod je hned několik. V prvé řadě pomůže létající pivovar využít volné výrobní kapacity konkrétních pivovarů. Za druhé majitelé létajícího pivovaru nemusí investovat několikamilionové částky do vlastního pivovaru. Vařit pivo tak může i ten, komu chybí vstupní kapitál, a ten, kdo s pokorou nejprve ozkouší, zda bude o jeho piva zájem. Nezřídka se tak stává, že se původně kočovný pivovar nakonec usadí. V neposlední řadě je na kočovných pivovar sympatické, že se nebojí experimentovat s různými pivními styly podobně jako to dělají malé pivovary. Létající pivovary jdou však v tomto směru mnohdy ještě dále, a tak dalším dílem přispívají k pestrosti pivního trhu.

Varna pivovaru
CC Ed Schipul

V zahraničí se u těchto pivovarů nejčastěji setkáme s označením gypsy brewery (= cikánský pivovar), čímž je odkazováno na kočovnou historii Romů. Jelikož je však toto označení shledáváno lehce urážlivým, setkáme se i s výrazy contract brewing (= vaření piva na základě smlouvy) či phantom brewery (= fantomový pivovar). U nás si přitom vystačíme s neutrálními spojeními v podobě označení létající či kočovný pivovar.

Střípek z historie létajících pivovarů

Kočovný pivovar
CC Bernt Rostad

Historie kočovných pivovarů není dlouhá. Možná vás to překvapí, ale za tímto konceptem a jeho rozšířením stojí především pivovarníci ze Skandinávie. Kolem roku 2005 zde totiž vzniklo hned několik takových létajících pivovarů, které získaly nebývalou popularitu. Pravděpodobně nejznámějším z nich je dánský pivovar Mikkeller. Posléze se tento koncept rozšířil i do Spojených států amerických. Není sice pravdou, že by byl do té doby koncept létajících pivovarů v USA úplně neznámý. Již v roce 1988 totiž v New Yorku vznikl Brooklyn Brewery, ale širší popularity se létajícím pivovarům dostalo až v posledních letech. I měli to štěstí, neboť i na náš homogenní, konzervativní, pivní trh kočovné pivovary dorazily.

Nejznámější kočovné pivovary

Mezi nejznámější zahraniční kočovné pivovary patří již zmíněný dánský pivovar Mikkeller, který ač vznikl v dánské Kodani, kočuje momentálně hlavně po belgických pivovarech. V roce 2006 je založil učitel matematiky a fyziky Mikkel Borg Bjergsø. Dnes se přitom jeho pivo vyváží do více než 40 zemí světa. Velmi známý je rovněž pivovar Evil Twin pocházející rovněž z Dánska. Momentálně sice sídlí v Brooklynu, ale jinak se svojí produkcí kočuje po několika pivovarech z celého světa. Posledním zahraničním pivovarem, který si představíme, je kočovný pivovar Stillwater Artisanal, který založil techno DJ a producent Brian Strumke. Rodák z amerického Baltimoru, který je mnohými označován za vůbec nejlepšího sládka na světě.

Ležácký tank
CC Bernt Rostad

Patrně nejznámějším tuzemským létajícím pivovarem je pražský Nomád. Jeho kočovnou povahu přitom naznačuje už jeho název. Své pivo vaří nejčastěji v pivovaru Antoš ve Slaném a v Břevnovském klášterním pivovaru. Velmi známý je rovněž  pivovar Falkon založený v roce 2012 v Žatci. Mezi další známé tuzemské létající pivovar patří například Domovar Komár či pivovar Moucha, který však již přistál v areálu bývalého Branického pivovaru. Obdobně postupovali i v Zemském akciovém pivovaru, který se chystá usadit, a to v areálu Dominikánského dvora v Braníku, který získal do dlouhodobého pronájmu. Dosud ovšem kočuje po několika českých pivovarech.

A jaké létající pivovary máte v oblibě vy? Představit je můžete v komentářích.

Alkoholium.cz